ความสุขเเละรอยยิ้มอันบริสุทธิ์ของเด็ก คือเส้นทางที่จะทำให้อนาคตเด็กมีเเต่ความสดใส

หลักการสำหรับการวางกลยุทธ์องค์กรที่มุ้งเน้นกลยุทธ์ที่นำสู่ความสำเร็จ

หลักการสำหรับการวางกลยุทธ์องค์กรที่มุ้งเน้นกลยุทธ์ที่นำสู่ความสำเร็จ

การบริหารองค์กรด้วยวิธีต่างๆ ปัจจัยสำคัญคือพยายามทำให้องค์กรสามารถเดินหน้าไปให้ไกลที่สุด มีประสิทธิภาพมากที่สุด ประสบความสำเร็จตามแผนหรือมากกว่าแผนที่ตั้งเอาไว้นั่นเอง หนึ่งในวิธีบริหารองค์กรที่มีความน่าสนใจมากถูกเรียกว่า การบริหารองค์กรให้เป็นไปตามหลักการองค์กรที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ หรือ More