ความสุขเเละรอยยิ้มอันบริสุทธิ์ของเด็ก คือเส้นทางที่จะทำให้อนาคตเด็กมีเเต่ความสดใส

Archive For The “เรื่องราวในองค์กร” Category

กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก ในเรื่องรับบุตรบุญธรรม

กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก ในเรื่องรับบุตรบุญธรรม

บางทีก็อดคิดไม่ได้ว่าทำไมครอบครัวยากจนนั้น ถึงมีลูกกันได้ง่ายดาย ในขณะที่บางครอบครัวพยายามแทบตายกลับไม่สามารถมีลูกได้ ด้วยสาเหตุแบบนี้เอง ที่ทำให้มีแนวคิดในการรับเด็กมากเลี้ยง หรือที่เรียกว่า “ลูกบุตรธรรม” ในทางกฎหมายแล้ว การรับเด็กเป็นลูกบุตรธรรม ไม่จำเป็นว่าจะเป็นเด็กที่ไร้พ่อแม่ แต่อาจเป็นการรับมาเลี้ยงดู เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ และแต่งตั้งเป็นลูกบุญธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งหมดต้องดำเนินการโดย “ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม” เป็นหน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แห่งประเทศไทย

เงื่อนไขสำหรับผู้ที่จะยื่นขอรับบุตรบุญธรรม

ผู้ที่ประสงค์จะรับเด็กมาเลี้ยง จะต้องมีอายุมากกว่า 25 ปีขึ้นไป และอายุมากกว่าเด็กไม่ต่ำกว่า 15 ปี ต้องไม่มีความผิดตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1587หมายความว่า ต้องไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เคยมีคดีทำร้ายเด็ก ต้องไม่ตรงกับอย่างใดอย่างหนึ่ง ถึงจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยปกติแล้วการขอรับเลี้ยงเด็กสัญชาติไทย จะต้องมีการทดลองเลี้ยงดูตามกฎหมาย เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่ามีความสามารถพอจะเลี้ยงดูเด็กได้ ถ้าเป็นเด็กที่มีพ่อแม่ จะต้องให้พ่อมีแสดงความยินยอม หรือ ศาลตัดสินให้ความยินยอมแทนผู้ปกครอง

นอกจากนี้ ผู้ขอรับเลี้ยงเด็กยังต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมด้วย นั่นก็คือ เป็นครอบครัวที่อบอุ่น มีสมาชิกครอบครัวที่เป็นมิตร มีอาชีพการงานมั่นคง ไม่มีหนี้สินเกินตัว สามารถส่งเด็กเรียนได้โดยไม่มีปัญหา มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่อยู่ใกล้กับแหล่งมั่วสุ่ม หรือไกลจากชุมชน ถ้าเป็นครอบครัวที่ลูกอยู่แล้ว จะต้องดูว่ามีเยอะเกินไปไหม เพราะถ้ามีลูกเยอะอยู่แล้ว อาจดูแลได้ไม่ทั่วถึง สุดท้ายผู้ขอรับเลี้ยง จะต้องเป็นคนที่มีความรู้ มีวุฒิภาวะที่สามารถอบรมสั่งสอนเด็ก ให้สามารถเป็นคนดีของสังคม

หากคู่สมรสประสงค์ไม่ยอมรับเป็นบุตรร่วม จะต้องมาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อยอมรับให้เด็กเป็นบุตรบุญธรรมฝ่ายเดียว ถ้าเกิดว่าคู่สมรสไม่อยู่ ติดธุระต่างจังหวัด หรือย้ายไปต่างประเทศ ต้องรอเวลา 1 ปี ศาลถึงจะตัดสินให้ความยินยอมแทนได้ ถ้าเกิดอยู่อาศัยร่วมกันโดยไม่ได้จดทะเบียน จะไม่สามารขอบุตรบุญธรรมร่วมได้ ถ้าเกิดครอบครัวอาศัยอาศัยอยู่ต่างประเทศ จะต้องทำหนังสือเยี่ยมบ้านกับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ส่งคนมาตรวจดูความเป็นอยู่ของครอบครัว โดยผู้ขอรับจะต้องเป็นฝ่ายออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง ถ้าเกิดต้องมีการติดตามดูการทดลองเลี้ยงดู ก็ต้องจ่ายในส่วนนี้เพิ่มด้วยเช่นกัน

Read more »