ประวัติองค์กร

Logo-CPL

Children’s PressLine จัดเป็นหนึ่งองค์กรที่เดป็นเหมือนกระบอกเสียงที่จะกระจายไปออกในสื่อมวลชนต่างๆ ที่ได้รับแนวดีๆ แบบนี้จากบรรพบุรุษของเอ็กซ์เพรส ที่เริ่มต้นขึ้นมาจาก ผู้สื่อข่าว , พนักงาน , บรรณาธิการ , ผู้ปกครอง และผู้อ่านและติดตามข่าวสาร ซึ่งในการก่อตั้งองค์กรนี้นั้น เราทีมงานทุกคนล้วนแต่ต้องใช้คำพูดมากกว่าตัวอักษร ในการสื่อสารต่อเด็กๆ เยาวชน เพื่อสร้างความเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นกับเด็กๆ ในทุกเพศและทุกวัย ซึ่ง CPL จะเข้ามาช่วยเหลือเด็กๆ เพิ่มทักษะความรู้ โดยมีการจัดฝึกอบรมให้เด็กๆ เพิ่มความสามารถที่มากขึ้น ความกล้า และการอยู่ร่วมในสังคมที่มีสื่อต่างๆ มากมาย

โดยการเริ่มสัมภาษณ์นั้น ทางทีมงานทุกคนจะต้องขออนุญาติผู้ปกครองของเด็กๆ ทุกคนก็ เพื่อให้พวกเค้าทราบถึงจุดประสงค์ และยอมรับที่จะให้องค์กรของเราเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเด็กๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะคัดเด็กที่มีคุณสมบัติตามที่เราต้องการ โดยมีช่วงอายุอยู่ที่ 8-13 ปี ในขั้นที่ 1 และ 14-18 ปี ในขั้นที่สอง

ทีมงานในองค์กรนำโดยบรรณาธิการ จะนำคำถาม 5W และ 1H เข้ามาถามเด็กๆ เกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองในจำนวน 20 ข้อ เพื่อประเมินสภาวะของเด็ก หาปัญหา รวมถึงหาแนวทางการแก้ไข

การทำงานของทีมงานคือการช่วยเด็กที่ตกอยู่ในสภาวะที่เสี่ยง โดยจะหาสาเหตุ อาการ และทางแก้ไข เพื่อช่วยเยียวยาเด็กมีความสมบูรณ์ ปกติมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะทางด้านใดก็ตาม ซึ่งการการช่วยเหลือขององค์กรอาจมีผลต่อเด็กโดยตรงที่จะต้องยอมรับและทำตามเพื่อที่จะเป็นปกติ แต่ทางทีมงานก็ต้องขอเผยแพร่สิ่งต่างๆ เหล่านี้ เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเด็กกลุ่มอื่นๆ ที่มีปัญหาเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นช่องทางในการช่วยเหลือของครอบครัวอื่นๆ อีกต่อไป ซึ่งสิ่งนี้แหละที่ทำให้องค์กร Children’s PressLine เป็นที่จับตาของสื่อต่างๆ สำหรับเด็ก