ความสุขเเละรอยยิ้มอันบริสุทธิ์ของเด็ก คือเส้นทางที่จะทำให้อนาคตเด็กมีเเต่ความสดใส

ปัญหาความรุนแรงส่งผลระยะยาวต่อเด็ก ไปจนถึงช่วงวัยรุ่น

ปัญหาความรุนแรงส่งผลระยะยาวต่อเด็ก ไปจนถึงช่วงวัยรุ่น

ปัญหาความรุนแรงเป็นปัญหาที่ยังคงเกิดขึ้นในทุกชนชั้นสังคม ไมว่าแห่งหนใดบนโลกก็ตามเรายังคงสามารถพบปัญหาเกี่ยวกับความรุนแรงได้อยู่เสมอโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับความรุนแรงที่มีต่อเด็ก ซึ่งปัญหาดังกล่าวไม่ใช่แค่เรามองว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวเท่านั้นเนื่องจากในอนาคตหากเด็กเหล่านี้คลุกคลีอยู่กับ More