แสงสว่างจากวัยรุ่น สู่วิธีการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แสงสว่างจากวัยรุ่น สู่วิธีการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศ ยังคงให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการจัดอบรมสำหรับหนุ่มสาววัยรุ่นในการศึกษาเรื่องราวธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบอกเล่าของคุณประโยชน์ของก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นักเรียนมัธยมนิวยอร์กซิตี้ ที่กำลังศึกษาในโปรแกรม Relight จึงได้ทำวานเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนเราหันมาใช้หลอดไฟนีออนขนาดกะทัดรัด (CFLs) มากกว่าหลอนไฟแบบดังเดิม เพราะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งยังประหยัดพลังงานได้มากกว่า ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายภายในบ้านลดลงด้วย ซึ่งในส่วนนี้จะทำให้ทุกคน เด็กและผู้ใหญ่ ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มากขึ้น