เด็กมักเลือกที่จะเคารพครูเฉพาะบางคนเท่านั้น

เด็กมักเลือกที่จะเคารพครูเฉพาะบางคนเท่านั้น

จากการสัมภาษณ์กลุ่มเด็กวัยเรียนกลุ่มหนึ่ง เกี่ยวกับการเคารพคุณครูและอาจารย์ผู้สอนในโรงเรียน ทำให้ทางองค์กร Children’s Prass Line ได้ทราบข้อมูลมาว่า เด็กนักเรียนนั้นไม่ได้ให้ความเคารพต่อคุณครูภายในโรงเรียนทุกคน เนื่องจากมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้นักเรียนเลือกที่จะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเหล่านั้น ส่วนหนึ่งอาจมาจากพฤติกรรมของครูเองที่ทำให้เด็กเกิดความไม่นับถือ หรือจะเป็นกลุ่มคุณครูที่มีความเข้มงวดกับนักเรียนมากจนเกิดไป จนเด็กนักเรียนเกิดความอึดอัดและไม่ชอบ ซึ่งในส่วนนี้จะส่งผลให้เด็กไม่ชอบทั้งตัวอาจารย์ผู้สอนและวิชาที่เรียน หรือจะเป็นคุณครูที่มีความโมโหร้ายมาก จนถึงขั้นลงไม้ลงมือกับเด็กหลายต่อหลายครั้ง

เด็กมักจะเคารพคุณครูที่ให้ความเข้าใจต่อเด็ก มีการพูดคุยและมีความเป็นกันเอง จนทำให้เด็กรู้สึกว่ามีความสบายใจที่จะเข้าหา จึงทำให้อาจารย์ที่มีลักษณะแบบนี้จะได้รับการยอมรับมากกว่าอาจารย์ที่มีความเข้างวดมากจนเกินไป