ฟ้าใหม่เริ่มสดใส หลังจบโศกนาฏกรรมภัยพิบัติในออร์เลอ็อง

ฟ้าใหม่เริ่มสดใส หลังจบโศกนาฏกรรมภัยพิบัติในออร์เลอ็อง

จัดเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเริ่องหนึ่งเลยทีเดียว สาหรับภัยพิบัติในออร์เลอ็องที่เกิดพายุเฮอริเคนขนาดใหญ่ เข้าถล่มเมือง ทำให้คนและบ้านเมืองต้องได้รับความเสียหายอย่างหนัก แต่ก็ถือเป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่เช่นเดียวกัน ที่จะพัฒนาบ้านเมือง กลุ่มคน รวมถึงเด็กๆ นักเรียน ที่ต้องสูญเสียการเรียนและโอกาสต่างๆ ซึ่งทางองค์กร Children’s PressLine หรือ CPL ได้เข้ามาสัมภาษณ์กับกลุ่มเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนของพวกเขา ซึ่งทางองค์กรจะเข้ามาเป็นกระบอกเสียงในการเรียกร้องสิ่งต่างๆ ที่เด็กๆ ต้องการและเห็นสมควร ซึ่งมีความสำคัญสูงและทางองค์กร ทีมงานทุกหน่วยก็ต่างเห็นชอบ เพื่อให้เด็กได้รับสิทธิที่ควรได้ ในการสร้างระบบการศึกษาใหม่ที่เหมาะสมในยุคของปัจจุบัน