ปัญหาความรุนแรงส่งผลระยะยาวต่อเด็ก ไปจนถึงช่วงวัยรุ่น

ปัญหาความรุนแรงส่งผลระยะยาวต่อเด็ก ไปจนถึงช่วงวัยรุ่น

ปัญหาความรุนแรงเป็นปัญหาที่ยังคงเกิดขึ้นในทุกชนชั้นสังคม ไมว่าแห่งหนใดบนโลกก็ตามเรายังคงสามารถพบปัญหาเกี่ยวกับความรุนแรงได้อยู่เสมอโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับความรุนแรงที่มีต่อเด็ก ซึ่งปัญหาดังกล่าวไม่ใช่แค่เรามองว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวเท่านั้นเนื่องจากในอนาคตหากเด็กเหล่านี้คลุกคลีอยู่กับความรุนแรงไปเรื่อยๆ มันอาจเป็นสิ่งที่ฝังใจและสร้างปัญหาไปจนถึงช่วงที่พวกเขากลายเป็นวัยรุ่นได้ง่ายๆ นั่นเท่ากับว่าจะกลายเป็นปัญหาสังคมในอนาคตอย่างไม่ต้องสงสัย

ปัญหาความรุนแรงส่งผลระยะยาวต่อเด็กจนถึงช่วงวัยรุ่น

ปัญหาความรุนแรงที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือปัญหาประเภทหนึ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ด้วยลักษณะของการกระทำทางด้านร่างกายหรือคำพูดก็ตาม นอกจากนี้ยังส่งผลให้สภาวะจิตใจของผู้ได้พบเจอกับเรื่องรุนแรงเหล่านี้เกิดความรู้สึกเก็บกด กดดัน จดจำ โดยเฉพาะความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กที่พ่อแม่หลายคนอาจไม่รู้ว่าเมื่อลูกได้พบเจอกับความรุนแรงแบบนี้บ่อยๆ จะทำให้เขาเกิดการจดจำและกลายเป็นปัญหาระยะยาวเมื่อเขาก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นได้ หากถามว่าความรุนแรงเกิดขึ้นกับเด็กได้อย่างไรก็ต้องหันไปถามพ่อแม่ผู้ปกครองที่เลี้ยงดูเด็กมาว่าเขาได้ใส่ใจกับปัญหาความรุนแรงอันแสดงออกมายังเด็กหรือไม่ การทะเลาะกันเป็นประจำ พูดจาหยาบคายใส่กันบ่อยๆ ทำลายข้าวของ การตบตี การทำร้ายร่างกาย สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความรุนแรงที่สามารถเกิดขึ้นได้ในครอบครัวทั้งสิ้น ยังไม่นับรวมถึงการลามปามมาถึงขั้นทำร้ายร่างกายเด็กๆ อีกด้วย เมื่อเด็กเหล่านี้ได้พบกับความรุนแรงดังกล่าวเป็นประจำจนพวกเขาเริ่มรู้สึกว่านี่คือชีวิตประจำวันที่สามารถพบเจอได้ ไม่ใช่เรื่องประหลาด เมื่อใดก็ตามที่เด็กๆ รู้สึกแบบนี้นั่นแสดงว่าเขากำลังเริ่มสร้างปัญหาให้กับตัวเองในอนาคตไปเรียบร้อย ด้วยปัจจัยด้านความรุนแรงที่เขาพบเจอเป็นประจำพอก้าวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเด็กๆ เหล่านี้ก็จะมีการตอบสนองกับสังคมด้วยความรุนแรง อาทิ การทำร้ายคนรอบข้าง การพูดจากหยาบคาย การทำลายข้าวของ และอื่นๆ นั่นเป็นผลสืบเนื่องมาจากเขาได้รับความรุนแรงมาตั้งแต่เด็ก

เห็นได้ชัดว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่แค่ปัญหาของผู้ใหญ่เท่านั้นแต่ความรุนแรงยังสร้างปัญหาไปยังเด็กที่ส่งผลระยะยาวจนถึงตอนที่เขาเติบโตเป็นวัยรุ่นเลยด้วยซ้ำ ดังนั้นหากใครที่กำลังคิดว่าต้องการลดปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กสิ่งแรกเลยควรเริ่มต้นจากตนเองก่อน เมื่อคนเองไม่สร้างความรุนแรงให้กับเด็กได้เห็นเราก็จะสามารถบอกต่อกับคนอื่นได้ถึงความไม่เหมาะสมในการกระทำบางอย่างเพื่อไม่ต้องการให้เด็กๆ เหล่านี้โตไปกลายเป็นวัยรุ่นที่ใช้ความรุนแรงตัดสินปัญหา