ปัญหาครอบครัว อาจเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่สำหรับเด็ก

ปัญหาครอบครัว อาจเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่สำหรับเด็ก

จากสถิติเด็กที่มีปัญหานั้น ส่วนหนึ่งแล้วล้วนแต่มีปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว ครอบครัวที่มีปัญหา เช่น เด็กบ้านแตก พ่อแม่แยกกันคนละทาง จนทำให้เด็กขาดความอบอุ่น หรือครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงเป็นเรื่องปกติ ก็จะทำให้เด็กซึมซับกับภาพความโหดร้าย จนทำให้เด็กเริ่มมีจิตใจที่หม่นหมอง จนอาจทำให้เด็กนั้นมีจิตใจที่เลวร้ายเหมือนดังภาพความโหดร้ายที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นปัญหาที่ไม่สมควรเกิดขึ้นเลย เพราะเด็กควรได้รับคำสั่งสอนที่ดี มีความอบอุ่นในครอบครัว มากกว่าการที่ต้องมารับฟังหรือรับเห็นปัญหาที่ไม่ควรได้เห็นของผู้ใหญ่

ในการแก้ปัญหาแบบนี้นั้น ควรที่ต้องแก้ไขจากต้นเหตุของพ่อและแม่ ที่จะต้องปรับพฤติกรรมของตนเองเพื่อลูก ไม่ควรทะเลาะหรือลงไม้ลงมือกันต่อหน้าเด็ก และความทำหน้าที่ของพ่อและแม่อย่างเต็มที่ มอบความรักและความอบอุ่นให้กับเด็ก