นักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งออกอ้าง โรงเรียนและบ้านคือหนทางแห่งความสำเร็จในวิชาการ

นักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งออกอ้าง โรงเรียนและบ้านคือหนทางแห่งความสำเร็จในวิชาการ

หลังจากที่ CPL ได้ทำการสัมภาษณ์กับนักเรียนจำนวนหนึ่ง หลังจากที่ทางเอเลียต สปิตเซอร์ ได้ยื่นของเสนอใหม่เกี่ยวกับรูปแบบของโรงเรียนที่นิวยอร์กที่จะยืดระบบต่างๆ ในแบบใหม่ในโรงเรียนที่ล้มเหลว มีการขยายชัวโมงการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมและพอดีต่อความต้องการของเด็กนักเรียน ซึ่งนักเรียนโดยส่วนใหญ่ของโรงเรียนมัธยม จะมีร้อยละ 99% ของเด็กนักเรียนที่พูดภาษาสเปนเป็นภาษาแรกที่พวกเขาเลือกใช้ในชั้นเรียน และมีกิจกรรมในการออกกำลังกายในแต่ละวันในช่วง 07:35 ช่วงเช้าของวัน

จากการที่นักเรียนได้ให้ข้อมูลกับ CPL ส่วนใหญ่แล้วเด็กๆ มักให้ข้อมูลว่าโรงเรียนและที่บ้าน จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนของพวกเขา ซึ่งหากการที่โรงเรียนเพิ่มเวลาในการเรียนมากจนเกินไป ก็จะทำให้เด็กรู้สึกไม่ดีและไม่พร้อมในการเรียนรู้ ซึ่งในส่วนนี้ก็ยังส่งผลให้เด็กๆ ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวได้น้อยลง จนทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีเกี่ยวกับการเรียนได้