ครอบครัวคือส่วนสำคัญในการป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร

ครอบครัวคือส่วนสำคัญในการป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร

คงต้องยอมรับกันว่าวัยรุ่นโดยเฉพาะในวัยที่มีอายุระหว่าง 10-19 ปี กับปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นเรื่อยๆ ในสังคมปัจจุบัน ซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย และเมื่อวัยรุ่นเกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรขึ้น ปัญหามากมายก็จะตามมาความยากลำบากของชีวิต อนาคตที่สดใสกลับดับวูบลงชีวิตน้อยๆ ที่ต้องเกิดมาในสภาวะที่ไม่พร้อมในทุกๆ ด้าน จากการวิจัยของสำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ได้พบว่า ครอบครัวยังคงมีส่วนสำคัญหลักที่จะช่วยป้องกันการท้องก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นได้

  1. มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับลูกหลาน

หากคนในครอบครัวมีความสัมพันธ์ทีดี มีความใกล้ชิดกัน เกิดความรักความเข้าใจ และมีบรรยากาศแห่งความรักความอบอุ่นโดยเฉพาะผู้ที่เป็นพ่อ และแม่ สามารถจะพูดคุยกับลูกได้ในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ของเพศตรงข้าม ทำให้วัยรุ่นรู้สึกไว้วางใจ วัยรุ่นไม่กลัวที่จะปรึกษาพูดคุยแม้ในเรื่องที่ดูเหมือนไร้สาระหรือไม่ถูกต้อง ทำให้วัยรุ่นรู้สึกว่าพวกเขาเป็นที่ยอมรับของครอบครัว เป็นคนสำคัญของครอบครัว เมื่อมีเหตุการณ์อไรเกิดขึ้น คนในครอบครัวก็จะได้รับรู้ป้องกันแก้ไข ดูแลได้แต่เนิ่นๆ

  1. วางรากฐานทางความคิดเป็นเกราะป้องกันให้ลูก

ครอบครัวมีบทบาทสำคัญกับวัยรุ่นที่จะช่วยให้วัยรุ่นห่างจากปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรด้วยการวางรากฐานทางความคิด จริยธรรมให้กับวัยรุ่นตั้งแต่ครั้งเป็นเด็ก ด้วยวิธีค่อยๆ พร่ำสอนพูดคุยถึงการประพฤติตัวที่เหมาะที่ควร ผู้หญิงให้เห็นความสำคัญของการรักนวลสงวนตัว การรู้จักยับยั่งชั่งใจ การรู้จักเห็นคุณค่า รักตัวเอง รักอนาคต รู้จักวิเคราะห์แยกแยะสิ่งดี และสิ่งไม่ดี ที่สำคัญคือต้องสอนให้รู้จักปฎิเสธการมีเพศสัมพันธ์ในสถานการณ์ต่างๆ เด็กวัยรุ่นหญิงส่วนหนึ่งยอมมีเพศสัมพันธ์เพราะไม่กล้าที่จะปฎิเสธ ซึ่งนับเป็นปัญหาที่ป้องกันได้ก่อนถ้าวัยรุ่นเหล่านี้ได้รับการปลูกฝังความคิดค่านิยมที่ถูกตั้งแต่เด็ก

  1. นำวัยรุ่นออกจากความเสี่ยง

ในปัจจุบันไม่ว่าวัยรุ่นจะเป็นเด็กในกลุ่มเด็กเที่ยว หรือ เด็กเรียน ล้วนแต่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการมีเพศสัมพันธ์การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรไม่ต่างกัน วิธีการที่ครอบครัวจะช่วยให้วัยรุ่นห่างจากปัญหาดังกล่าวก็คือ นำวัยรุ่นออกจากความเสี่ยงด้วยการใช้เวลาว่างในกิจกรรมที่เสริมสร้าง การให้เวลาของคนในครอบครัว พ่อแม่ควรทำความรู้จักใกล้ชิดกับเพื่อนของลูกวัยรุ่น และพ่อแม่ของเพื่อนลูก แนะนำวัยรุ่นในการคบหาเพื่อนเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับวัยรุ่น

สุดท้ายแล้วความรักความเอาใจใส่ ความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัวยังคงเป็นคำตอบแรกๆ ที่สำคัญของการแก้ไขป้องกันวัยรุ่นจากการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เป็นการล้อมรั้วด้วยความรักที่มีคุณค่าสำหรับวัยรุ่นในปัจจุบัน