การแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมโลกจากผู้นำเยาวชน

การแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมโลกจากผู้นำเยาวชน

หลังจากที่ CPL ได้เล็งเห็นถึงความเสื่อมของสภาพแวดล้อมที่ดูเหมือนว่าจะยิ่งแย่มากขึ้นทุกวัน จนมีผลกระทบต่อคนยากคนจนทุกวัย รวมกระทั่งเด็กตัวเล็กๆ ทำให้ผู้นำเยาวชนได้รับมอบหมายงานสำคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมในปัจจุบันในโลกที่สหประชาชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSD) โดยการมุ่งเน้นในการเติมพื้นที่สีเขียวหรือต้นไม้ให้กับโลก เพื่อเป็นการทดแทนกับต้นไม้ใหญ่ที่มนุษย์ได้ตัดไป ทั้งยังให้ต้นไม้ทำหน้าที่เสมือนร่มเพื่อกันความร้อนลงสู่โลก และยังช่วยมอบอากาศที่บริสุทธิ์ให้กับมนุษย์

การตั้งใจที่จะพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน มาพร้อมกับความยากและผลกระทบต่างๆ มากมาย แต่เมื่อถามหาข้อดีแล้ว บอกได้เลยว่าคุ้มค่ามาก แต่ก็มีกลุ่มคนที่ไม่ดี ที่ทำให้การทำงานของผู้นำเยาวชนเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น ซึ่งสุดท้ายแล้วก็เกิดกลายเป็นผลกระทบต่อคนในพื้นที่ คนยากคนจนทั้งนั้น